پاورپوینت فارسی عمومی
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
بازدید ها 15
فرمت فایل doc
حجم فایل 446 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 206
پاورپوینت فارسی عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 543
کاربر

هدفهای این پاورپوینت تحقیقی و آموزشی

nهدف همه درسها آنست که دانشجو بتواند

nبا آثار ادبی فارسی که بخش مهمی از میراث فرهنگی دوران اسلامی- ایرانی است و در ساختن هویت فرد ایرانی سهمی عمدارد آشنا شوند

nلغات و ترکیبات به کار رفته در هر متنی را معنی کنند

nخوانده‌های خود را به نثر و زبان امروزی بیان کنند

در صورت نیاز و امکان به اصل کتابها و مقاله‌ها مراجعه کنند

تمثیل

استعاره بال کنایه یا تخییلیه( تشخیص)

اضافه تشبیهی – آیینه فردا

اضافه اقترانی- دست تمنا

قابوسنامه

اشاره به آیه قرآن

ایهام

ماضی نقلی:

ماضی استمراری: فعلی

ماضی بعید

ماضی ابعد:

ماضی التزامی:

ماضی نقلی استمراری(مستمر)

ماضیملموس

مضارع اخباری:

مضارع التزامی:

مضارع ملموس:

فعل مستقبل:

فعل امر:

قید

خندد کنایه

جناس تام –دیوان و دیوان

مراعات نظیر – پری و دیوانn

ایهام – پری به معنی فرشته و پری نام معشوقه شهریارn

ایهام تناسب-عیدوقربان

جناس زاید - سود و سوده